Ofset štampa
Firmopisački radovi
Sito i tampon štampa
Digitalna štampa
Dizajn i idejna rešenja
U furmopisačke radove spada izrada natpisa za izloge, vozila, reklame sa fotogra- fijama u punom koloru, kompletne metalne konstruk- cije , putokazi , samostojeće "A" reklame i sl. Kvalitetna izrada reklame napadnog i modernog dizajna može poboljšati ili čak unaprediti način vašeg poslovanja. "Brendirana" vozila kao "pokretni" vid reklame smanjuju trošak na izdatke održavanja vozila jer direktno zarađuju krećući se i tako ostavljajući za sobom dobroupamćeni proizvod, uslugu ili sl.
Ostvarene kako poslovne tako i privatne kontakte možete profesionalno ili simpatično održavati raznim promo materijalom poput štampe na olovkama, upaljačima, rokovnicima, zidnim i stonim kalendarima, kesama... Svakodnevni kancelariski materijal može biti vaša reklama na desetinama i stotinama stolova u firmama koje vas okružuju. Ozbiljna i kvalitetna izrada reklame na frhunskom promo materijalu može biti ulaganje u dugoročno reklamiranje vaše firme, radnje...
Digitalna štampa služi za izradu materijala koji mora da se izradi u jako kratkom vremenskom periodu. Radi se o štampi malog tiraža bitnog za prelazni period do izrade visokotiražne štampe. U dosta slučajeva digitalna štampa nekim firmama predstavlja jedini mogući vid štampe i stoga im je jedina solucija za izradu potrebnog materijala za rad. Dakle jako kratak vremenski rok , u ovom slučaju to je period od 24 časa što je dovoljno da pripremite nešto što je bitno a hitno.
Logo. Nešto što vašu firmu ili radnju prati od dana kada ste istu otvorili do dana dok je ne zatvorite. Logo mora biti lako prepoznatljiv kvalitetno izrađen i uvek dostupan u istom dizajnu, boji , kvalitetu i sl. Prati razvijanje vašeg poslovanja i podržava vas u smislu jedinstvenosti i postojanosti baš vaše firme na tržištu. Logo se uzima olako što isti uopšte nije jer će pri uspehu vašeg poslovanja uvek biti tu neizmenjiv. Ukoliko je dobro i kvalitetno urađen biće vam oslonac za dalji razvoj. U tome vam pomažemo mi sa dizajnom ili redizajnom kao i kompletnom pripremom za štampu i dalju obradu.