Podaci o firmi :
Adresa
:
Kosovska 6 , 11080 Zemun
Telefon
:
011 / 373 18 89
Fax
:
011 / 373 18 07
Mob.
:
063 / 893 64 85
E - mail
:
Lokacija
:
PDV obrazac
:
Žiro račun
:
340 - 19971 - 60
PIB
:
102447295
Matični broj
:
53057349
E - mail forma :
Ime i prezime :
Kontakt telefon :
E - mail :
Tekst poruke :
Prepišite sigurnosni kod >>>